Translatica, kierunek polsko-angielski
oznaczać ilościowo czasownik, aspekt niedokonany; → estimate
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich