Translatica, kierunek polsko-angielski
oswobodzenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
rescue;
release;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich