Translatica, kierunek polsko-angielski
osuwisko rzeczownik, rodzaj nijaki;
landslide geografia, geologia;
slip;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich