Translatica, kierunek polsko-angielski
ostrzyc czasownik, aspekt dokonany;
clip;
shear;
cut;
trim;
crop;
cut;
haircut;
trimmed;
shear;
crop;
haircut;
clip;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich