Translatica, kierunek polsko-angielski
orędzie rzeczownik, rodzaj nijaki;
address;
message sztuka, literatura, polityka, religia, książkowe, oficjalne;
manifesto;
missive;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich