Translatica, kierunek polsko-angielski
opowiedzieć się czasownik, aspekt dokonany;
advocate;
stand;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich