Translatica, kierunek polsko-angielski
omaścić czasownik, aspekt dokonany; zobacz też omaszczaćgrease
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich