Translatica, kierunek polsko-angielski
olbrzymieć czasownik, aspekt niedokonany;
swell;
increase;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich