Translatica, kierunek polsko-angielski
około przyimek;
circa;
round ang. brytyjska;
around;
towards;
about;
toward;
c.;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich