około

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
około
przyimek
round 
ang. brytyjska
c.
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich