Translatica, kierunek polsko-angielski
okoliczności obciążające rzeczownik, rodzaj żeński, liczba mnoga;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich