Translatica, kierunek polsko-angielski
ogłaszać orzeczenie czasownik, aspekt niedokonany; → pronounce prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich