ogarniać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
ogarniać
czasownik, aspekt niedokonany
overwhelm 
przenośne
overtake 
przenośne
grip
spruce up 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich