Translatica, kierunek polsko-angielski
odznaczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
decoration wojsko;
award;
honour;
honor;
medal;
order;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich