Translatica, kierunek polsko-angielski
odwzajemnić czasownik, aspekt dokonany;
return;
repay;
retaliate;
requite;
return;
requital;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich