Translatica, kierunek polsko-angielski
odwoływać się czasownik, aspekt niedokonany;
appeal prawo, sport;
refer;
invoke;
call on;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich