Translatica, kierunek polsko-angielski
odwiedzać czasownik, aspekt niedokonany;
visit informatyka;
call;
frequent;
call on;
see;
haunt;
call upon;
look up;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich