Translatica, kierunek polsko-angielski
odważny przymiotnik;
brave psychologia;
daring;
bold psychologia;
plucky;
hardy;
valiant;
audacious;
manful;
game;
mettled;
daredevil;
fearless;
spirited;
gallant;
dauntless;
spunky;
nervy;
gutsy;
forward;
stout;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich