odtwarzać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
odtwarzać
czasownik, aspekt niedokonany
reproduce 
Biologia, Medycyna
reconstruct 
Kino, Informatyka, Telewizja
play 
Audiotechnika, książkowe, oficjalne
reproduction 
Technika, Medycyna
restore 
Informatyka
play back 
Technika
undelete 
Informatyka
recover 
Informatyka
recovery 
Informatyka
piece together 
przenośne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich