Translatica, kierunek polsko-angielski
odszyfrowywać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też odszyfrować
decipher przenośne;
decode;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich