Translatica, kierunek polsko-angielski
odsyłacz rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
reference informatyka;
cross-reference informatyka;
asterisk techniczny;
reference mark techniczny;
mark of reference wojsko, techniczny;
cross reference techniczny;
footnote;
note;
link internet;
index drukarstwo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich