Translatica, kierunek polsko-angielski
odświętny przymiotnik;
festive;
showy;
special;
festal;
festival;
formal;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich