Translatica, kierunek polsko-angielski
odsetek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
interest;
percent;
rate;
per cent;
portion;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich