odsączać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
odsączać
czasownik, aspekt niedokonany
filter 
Chemia, Medycyna
drain 
Kulinaria
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich