odrzucać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
odrzucać
czasownik, aspekt niedokonany
reject 
Medycyna
repudiate 
Prawo
disallow 
Prawo, Administracja
jettison 
przenośne
throw out 
Medycyna
turn down 
Medycyna
toss
set aside 
Prawo, Administracja
throw aside 
przenośne
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich