Translatica, kierunek polsko-angielski
odpisy z tytułu utraty wartości rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy, liczba mnoga; → impairment losses
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich