odnotować

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
odnotować
czasownik, aspekt dokonany
record 
Bezpieczeństwo publiczne
note
mark
see
take note 
przenośne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich