Translatica, kierunek polsko-angielski
odległościowy przymiotnik;
distant;
remote;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich