Translatica, kierunek polsko-angielski
odgrywać czasownik, aspekt niedokonany;
play kino, muzyka, teatr, potoczne, nieoficjalne;
perform;
enact;
act;
play off;
role-play;
reproduction technika;
act out;
stage przenośne;
mimicry;
portray kino, teatr;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich