oddziaływać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
oddziaływać
czasownik, aspekt niedokonany
affect 
Informatyka, Chemia, Medycyna
interact 
Chemia, Medycyna
act 
Chemia
work
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich