Translatica, kierunek polsko-angielski
odczytowy przymiotnik;
reading;
read-out;
readout;
lecture;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich