Translatica, kierunek polsko-angielski
odczyt rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
reading chemia, medycyna, meteorologia, informatyka;
lecture szkolnictwo wyższe, szkolnictwo, ang. brytyjska;
talk;
paper;
readout meteorologia, informatyka;
sensing budownictwo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich