Translatica, kierunek polsko-angielski
odciągnięcie rzeczownik, rodzaj nijaki;
revulsion;
deduction;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich