Translatica, kierunek polsko-angielski
odbiorczy przymiotnik;
receiving telekomunikacja;
receptive;
recipient;
receiver;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich