Translatica, kierunek polsko-angielski
oczekiwać czasownik, aspekt niedokonany;
expect;
await;
wait;
abide;
expected;
due;
pending;
look;
hope;
think;
pending;
watch for;
pending;
estimated;
expectant;
watch;
due;
for sth;
waiting;
meet;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich