Translatica, kierunek polsko-angielski
ochłap rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
offal;
scrap przenośne, potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
remnant przenośne, potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
pittance;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich