Translatica, kierunek polsko-angielski
obrzmiewać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też obrzmieć
intumesce;
swell up;
tumefy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich