Translatica, kierunek polsko-angielski
obrzeżać czasownik, aspekt niedokonany;
border;
edge;
bank;
frame;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich