Translatica, kierunek polsko-angielski
obrządzić czasownik, aspekt dokonany; → attend
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich