Translatica, kierunek polsko-angielski
obrót akcjami rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy; → dealing handel
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich