Translatica, kierunek polsko-angielski

obrażać czasownik, aspekt niedokonany;
offend;
insult;
affront;
abuse;
outrage;
hurt;
offensive;
injure;
diss potoczne, nieoficjalne;
scathe;
resent;
offence;
take offence ang. brytyjska;
huff;
offender;
pique;
insulting;
abusive;
offended;
offensive;
injurious;
huffish;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich