obmywać

 
Translatica, kierunek polsko-angielski
obmywać
czasownik, aspekt niedokonany
wash
bathe 
literackie, ang. amerykańska
lave
lavation 
Medycyna
lavage 
Medycyna
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich