Translatica, kierunek polsko-angielski
obiekcja rzeczownik, rodzaj żeński;
objection książkowe, oficjalne;
demur;
objection;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich