Translatica, kierunek polsko-angielski
obejście rzeczownik, rodzaj nijaki;
bypass informatyka, elektryka;
workaround informatyka;
farmyard celownik;
manners;
conduct;
manner;
address archaiczne;
evasion;
homestead;
diversion;
behaviour ang. brytyjska;
curtilage;
detour;
byway;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich