Translatica, kierunek polsko-angielski
obciążeniowy przymiotnik;
load;
weight;
charge;
debit;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich