Translatica, kierunek polsko-angielski
obciągać czasownik, aspekt niedokonany;
cover;
pull down;
knock back potoczne, nieoficjalne, pospolite;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich