Translatica, kierunek polsko-angielski
obchodzenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
treatment;
round;
dealing;
evasion;
handling;
usage;
circuit;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich