Translatica, kierunek polsko-angielski
obchodzenie się rzeczownik, rodzaj nijaki;
usage;
handling;
dealing;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich