Translatica, kierunek polsko-angielski
nucić czasownik, aspekt niedokonany;
hum;
croon;
buzz;
twitter;
warble;
humming;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich