Translatica, kierunek polsko-angielski
nożyk rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
pocket knife techniczny;
penknife;
blade;
knife;
peeler;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich